Nguyên Liệu Cà Phê & Take - Away


Hạt Cà phê

Cà Phê F1- Túi 500G

80.000 đ/Túi 500g

Cà Phê F2 - Túi 500G

92.500 đ/Túi 500g

Cà Phê F3 - Túi 500G

110.000 đ/Túi 500g

Cà Phê E1 - Túi 500G

90.000 đ/Túi 500g

Cà Phê E2 - Túi 500G

92.500 đ/Túi 500g

Cà Phê E3 - Túi 500G

100.000 đ/Túi 500g

Xem thêm >>