Tôi mua hàng bị nhầm tôi có được đổi sản phẩm không?

  • Chúng tôi hỗ trợ đổi hàng trong vòng 3 ngày tính từ thời gian Vietblend giao hàng
  • Chúng tôi chỉ chấp nhận đổi trả đối với các mặt hàng lỗi về chất lượng từ NCC, lỗi về hạn sử dụng.
  • Thực phẩm đóng trong chai, bình dễ vỡ, các mặt hàng date ngắn hạn chế đổi trả
  • Chúng tôi không đổi, trả trong những trường hợp sau:
  • Các mặt hàng kem, bảo quản lạnh
  • Hàng không còn bao bì nguyên vẹn bị mất tem, mác, rách hỏng bao bì đóng gói
  • Quá thời hạn đổi trả hàng
  • Không có hóa đơn xuất hàng và hóa đơn thanh toán
  • Giá trị đổi hàng tương đương hoặc hơn giá trị hàng muốn đổi.
  • Mọi chi phí đổi hàng sẽ cho khách hàng chịu.